Over ons

Basmallah1

Stichting Bekeerling  (Arabisch: مؤسسة للمسلمين الجدد) is een non-profit organisatie dat zich voornamelijk richt op het informeren, onderwijzen, begeleiden en adviseren van zowel moslims alsook niet-moslims op het gebied van Islam.

Wij zijn er voor iedereen; de ‘bekeerling’, diens ouders, maar ook mensen die al langer moslim zijn en willen beginnen met het praktiseren van de Islam.

Wij staan voor vrede, harmonie, eerlijkheid, beleefdheid en gematigdheid. De stichting heeft zich tot doel genomen het verkeerde begrip van de Islam en de moslims weg te nemen en het juiste begrip bij te brengen. Dat de Islam een religie is van kennis staat buiten kijf. Het eerste vers van de Koran dat werd geopenbaard, beveelt ons om te lezen. Iets dat de sleutel is naar kennis. Men is spijtig genoeg te vaak niet in staat kennis op te doen vanwege het ontbreken van de financiële middelen of vervoer. Wij trachten deze belemmeringen weg te halen door onze website als (gratis) hulpmiddel te positioneren waarop men kennis kan opdoen.

Visie

De Islam is een hot item. Veel  mensen die zich bekeren tot de Islam zien door de bomen het bos niet meer. Praktijkgerichte informatie is niet altijd beschikbaar en infobesitas zorgt ervoor dat de zoektocht naar kennis op tal van manieren wordt belemmerd. Wij geloven dat iedere bekeerling handvaten mee moet krijgen zodat diegene op eigen houtje zijn nieuwe geloof kan ontdekken. Met onze Stichting willen wij hen daarmee helpen. Alles wat te maken heeft met het verbeteren en vergemakkelijken van hun weg om kennis te vergaren, is onze taak!

Ons manifest, doelstellingen & kerntaken

 • Mensen informeren over de Islam en misvattingen uit de weg ruimen.
 • Steun bieden aan de specifieke noden van de bekeerlingen.
 • Het aanbieden van handvaten aan bekeerlingen zodat ze de Islam beter kunnen begrijpen en praktiseren.
 • Middels advertenties de massa informeren over de Islam.
 • Verkeer naar onze website vergroten & gratis kennisvergaring ter beschikking stellen.
 • Islamitische boeken, folders en flyers uitgeven.
 • Iedereen met een vraag of verzoek wordt door ons geholpen.

Doelgroep

 • Mensen die geïnteresseerd zijn in de Islam.
 • Mensen die pas moslim zijn geworden
 • Moskeeën en andere Islamitische instellingen
 • Mensen die op het internet naar informatie over de Islam zoeken

 

Vergeet ons alstublieft niet in uw smeekgebeden! Wij vragen Allah, De Almachtige, om onze nederige poging om het praktiseren voor moslims gemakkelijker te maken, te accepteren.

Pin It on Pinterest